понеделник, 29 декември 2014 г.

Написах се

Написах се. Разказах се изцяло, върху бели листи.
 Вместо точки, сложих твърде много интервали.
Събрах писмата си в кутии
стиховете в пожълтелите тетрадки.
Прибрах ги в шкафа,
написаното по веднъж прочитам.
Не се научих да използвам чернова,
човек еднакво не обича.
Коректор за сърцето няма,  
а римите дори еднакви,
подредени са различно.

Разказах себе си на непознати.
Поплаках върху белите си листи.
За другите останах като сянка,
скрила се между стените.

Градях ги толкова години.
Крепости, но някъде оставях и вратички,
които някой да открие,
или през тях да влизат птици.

Написах част от себе си. 
Разказах болките си върху бели листи.
И вече няма запетайки.
Полета бели или скрити мисли.
Събрах писмата си в една кутия.
Прибрах ги в скрина.
Стената около сърцето падна.
Болката разказана премина.

Публикуване на коментар