четвъртък, 28 юни 2007 г.

Нямам нужда от това


От сънища създаден

И от спомени изтрит.

От дима на твоите цигари

Изчезваш – в облак си обвит.

Мълчи!

Недей разваля всичко!

Мълчи!

Не съм за тебе аз!

Мълчи!

Вече е излишно!

Мълчи!

Отдавна вече няма нас.

Прощално вече няма да ти пиша-

Дори не мога, спира мисълта.

Върви си! Вече си излишен!

Върви! Отдавна закъсня!

Твърде много те обичах!

Твърде дълго ме боля!

Твърде дълго плаках!

Твърде дълго бях сама!

Сега мълчи!

Недеи разваля всичко!

Мълчи!

Твърде късно е сега!

Недей! Не искай пак да те обичам.

Мълчи! Аз нямам нужда от това

Публикуване на коментар